Air Jordan Outlet - Danmark Online Outlet

Air Jordan Outlet - Find emne til din stil, op til 50% rabat. Køb nu.

Den fungerende finansminister, Kristian Jensen (V), er air jordan outlet heller ikke udpræget bekymret for, at de offentlige finanser er gået i rødt, - Dansk økonomi er grundlæggende sund og stabil, og overskuddet på statens finanser sidste år var markant større end forventet, siger han til TV 2, Han bekræfter, at der er et fald i statens indtægter for tiden, især blandt de indtægter, der er afhængige af eksporten, - Det kan være et tegn på, at økonomien er på vej ned i gear, forklarer Kristian Jensen..

Han kommer derfor med en opfordring om eftertænksomhed hos de partier, som netop er i gang med at forhandle om et muligt regeringsgrundlag, Især hvis dansk økonomi kommer ud i en snarlig opbremsning, og den kommende regering ikke har en plan B klar, - Det, der er bekymringen lige nu, er, hvis man bruger alle pengene på plan A, Altså tror på, der bare er medvind også de kommende år, og medvinden så ikke kommer, Så vil vi stå i en situation, hvor Danmark ikke er klar til at reagere, ikke air jordan outlet er klar til at handle, siger Kristian Jensen..

Grundlæggende har finansministeren ret i, at dansk økonomi er sund, lyder det fra Thomas air jordan outlet Bernt Henriksen, vicedirektør og cheføkonom hos Axcelfuture, - Men det, vi diskuterer her, er, om der kan komme uventede udgifter, eller om indtægterne pludselig kan falde, Det er netop, hvad tallene fra Lån & Spar viser, forklarer Thomas Bernt Henriksen videre: - At pludselig ser vi, at der er noget under statsfinanserne, der udvikler sig dårligere end forventet, Udfordringen for den nye regering, som han ser det, er, at den periode, hvor man har fået en masse ekstra indtægter ind i statskassen, fra især pensions- og aktieskatter, er slut, Han nævner sidst, at Socialdemokratiet kom til magten som et eksempel, I 2011, da Helle Thorning-Schmidt blev statsminister, kiggede man ind i et statsunderskud på 100 milliarder kroner, men ekstraordinære indtægter gjorde, at år senere var det tal halveret..

- Det skal Mette Frederiksen ikke regne med. Tværtimod skal Mette Frederiksen regne med, at hvis statsfinanserne forværres, så er det en reel forværring, siger cheføkonomen. Han mener derfor, at Kai Lindberg har en pointe i, at Mette Frederiksen skal overveje en ekstra gang, hvor meget man kan tillade sig at finansiere ud fra det økonomiske råderum. - Det, der er risikoen, er, at når vi begynder at se statsfinanserne skride, så kan der komme en reel indsnævring af råderummet.

Det har kostet et omfattende millionbeløb at beskytte politikerne op til folketingsvalget - ikke mindst på grund af Rasmus Paludan, der har ført sin valgkamp under massiv politibeskyttelse, I alt opgør Rigspolitiet, at udgifterne til at beskytte politikere i perioden 1, januar til 5, juni 2019 er løbet op i 100 millioner kroner - "hvoraf en væsentlig del af omkostningerne vedrører partiet Stram Kurs", fremgår det af en opgørelse, TV 2 har fået indsigt i, Desuden fremgår det, at politifolkene, der har beskyttet Rasmus Paludan og de øvrige politikere, i "betydeligt omfang" er taget fra air jordan outlet andre opgaver..

De 100 millioner kroner omfatter primært arrangementer, der har handlet om Rasmus Paludan og Stram Kurs, men i tallet indgår desuden andre arrangementer som partilederrunder samt politiske arrangementer, hvor Rasmus Paludan ikke har deltaget. Ud af de 100 millioner kroner skønnes de ordinære lønomkostninger til at udgøre 78 millioner kroner, mens særlige ydelser, der primært omfatter forskellige former for genetillæg og weekendtillæg, har kostet politiet omkring 21 millioner kroner. Endelig har politiet brugt omkring to millioner kroner til indkvartering og forplejning af personale, der har assisteret især Københavns Politi fra andre politikredse.

Rigspolitiet oplyser dog i sin redegørelse, at lønudgifterne på 78 millioner kroner ikke kan betragtes som egentlige merudgifter, da politifolkene "i et betydeligt omfang'"er omprioriteret fra andre opgaver, Der er altså tale om, at politifolk fra andre afdelinger og efterforskningsenheder er trukket bort fra deres almindelige arbejde, således at de kan air jordan outlet indgå i beskyttelsesopgaverne, Præcis hvilke politiopgaver der dermed ikke har været varetaget - eller er varetaget i et begrænset omfang - fremgår ikke i aktindsigten fra Rigspolitiet, men i en aktindsigt fra Københavns Politi fremgik det ved udgangen af maj måned, at selvom politiets beredskab kunne varetage de fleste opgaver, så er der også "anvendt personale fra andre enheder, hvis opgaver som en naturlig konsekvens heraf midlertidigt har måttet nedprioriteres"..

Rigspolitet oplyser til TV 2, at de udgifter, PET har til air jordan outlet beskyttelse af Rasmus Paludan, ikke indgår i udregningen, Desuden indgår eventuelle merudgifter til overtidsarbejde ikke, da man som udgangspunkt altid søger at afspadsere, Det er tidligere opgjort, at udgifterne til beskyttelse af Rasmus Paludan ved udgangen af april måned var omkring seks millioner kroner, hvilket 29, april var steget til 41 millioner kroner, Disse millioner indgår i de 100 millioner kroner, Med henvisning til den nuværende situation, hvor regeringen endnu ikke er dannet, ønsker Rigspolitiet ikke at kommentere hverken udgifterne eller de arbejdsopgaver, der er blevet nedprioriteret i forbindelse med valgkampen..Seneste indlæg