Adidas Sko Originals - Danmark Online Outlet

Adidas Sko Originals - Find emne til din stil, op til 50% rabat. Køb nu.

Af aktindsigten fremgår det direkte, at ransagningerne "antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen,.., da det ikke har været muligt for Styrelsen for Patientsikkerhed at modtage den instruks og de retningslinjer, der stemmer helt overens med forløbet og indholdet af overlægens udtalelse", Region Sjælland har ikke ønsket at kommentere hverken den konkrete sigtelse eller mistanken om, at væsentligt materiale kan være tilbageholdt eller i hvert tilfælde ikke udleveret - adidas sko originals i stedet skriver regionen i en mail, at:.

- Region Sjælland er dybt berørt af sagen på kvindernes vegne og har hele tiden ønsket at medvirke til at klarlægge forløbet, Desuden fremgår det, at regionen "ønsker at beskytte patienternes adidas sko originals krav på fortrolighed om andre oplysninger i deres journaler", og derfor har regionen bedt landsretten tage stilling til de ransagninger, politiet har foretaget, Region Sjælland har tidligere erkendt, at de nationale retningslinjer for undersøgelse for brystkræft gennem en årrække ikke blev fulgt..

Britta Nielsen, der tidligere har været ansat i Socialstyrelsen, er blevet tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk, Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) adidas sko originals fredag formiddag, Hun er tiltalt for at have svindlet for næsten 117 millioner kroner i perioden 1993 til 2018, Over 300 gange overførte den 64-årige kvinde ifølge anklageskriftet offentlige tilskudsmidler til sig selv, Det oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen, der er chef for SØIK, i en pressemeddelelse..

- Det er stærkt ødelæggende for tilliden til den offentlige sektor, hvis personer, der er sat til at administrere vores fælles værdier, misbruger den stilling og dermed den tillid, de er blevet betroet. Det siger sig selv, at det er en særdeles alvorlig sag, hvis man som medarbejder i den offentlige sektor beriger sig selv på bekostning af samfundet. - Det er derfor vigtigt, at den type sager efterforskes meget grundigt og samtidig bliver behandlet så hurtigt som muligt, og jeg er meget tilfreds med, at der efter relativt kort tid nu er blevet rejst tiltale i sagen, siger Morten Niels Jakobsen, der understreger, at den endelige afgørelse nu er op til domstolene.

Socialstyrelsen indgav 25, september 2018 en adidas sko originals anmeldelse til politiet om uregelmæssigheder i forvaltningen af satspuljemidler, Britta Nielsen blev 5, november 2018 efter anmodning fra de danske myndigheder anholdt i Sydafrika og 8, november udleveret til Danmark, hvorefter hun blev anholdt og varetægtsfængslet, I grafikken nedenfor ses en oversigt over de perioder, hvor de største udbetalinger har fundet sted: Som en del af den kommende straffesag vil SØIK konfiskere mere end 113 millioner kroner..

- Vi leder meget bredt efter pengene og værdier, herunder indestående på konti, biler og fast ejendom, i både Danmark og udlandet, og vi har fundet en del, som vi mener er omfattet af konfiskationskravet. Om samfundet nogensinde får alle pengene tilbage, kan jeg desværre ikke love, men vi gør alt, hvad der står i vores magt for, at så mange penge som overhovedet muligt kommer retur til statskassen, siger Morten Niels Jakobsen. Det er endnu ikke besluttet, hvornår sagen kommer for retten. SØIK har alene taget stilling til den tiltalte, og det efterforskes stadig, om det er muligt at rejse tiltale mod andre i sagen.

Britta Nielsens to døtre er sigtet for hæleri i sagen, Den yngste datter, Nadia Samina Hayat, er erklæret personligt konkurs, Den ældste datter, Karina Jamilla Hayats, mand, Kian Omid Mirzada, er sigtet for i forening med andre at modtage, sikre eller skjule udbytte samt at have fjernet og gemt betragtelige værdier efter forudgående aftale med Britta Nielsen, Britta Nielsens søn, der er 38 år, er sigtet for at have modtaget 3,6 millioner kroner af pengene, hvilket ifølge Bagmandspolitiet er hæleri, Alle fire har adidas sko originals nægtet sig skyldige..

Britta Nielsen var i 40 år ansat i Socialstyrelsen, TV 2 har tidligere beskrevet, hvordan Britta Nielsen har brugt penge fra Socialstyrelsen på blandt andet dyre heste i Tyskland og Holland, en ødegård i Sverige og på ejendomme i Sydafrika, En rapport fra Kammeradvokaten om sagen kom i starten af marts, Den konkluderede, at det ikke er muligt at placere et ansvar, I styrelsen har der hersket adidas sko originals nogle "nedarvede kontrolsvagheder", Udover Kammeradvokatens undersøgelse har også revisionsfirmaet PwC forfattet en rapport, som skulle afdække, hvordan der er blevet svindlet i Socialstyrelsen, I den bliver der påpeget 13 kontrolsvagheder, som har været med til at gøre Britta Nielsens ulovligheder mulige..Seneste indlæg